hasthuvsten

Naturguidens sevärdheter i Hummelholm.
Byaröse: Hästhuvudstenen mellan Hörnsjö,Gräsmyr och Hummelholm.
Korrdinat: 7077812,1685648 ta kontakt med bybor för att få färdbeskrivning

Gammalt röse, som omnämns i Hembygdsboken Nordmaling Bjurholm, även den sk, Klåvstenen omnämns som speciellt viktig (1550års landsrå)

Läsvärt Hembygdsboken Nordmaling Bjurholm sid.95
Övrigt : Svårtillgängligt lokalkännedom behövs , vägen dålig sista biten.
Ca 500meters promenad i skogs/bergterräng.

kontaktperson: Erland Johansson tel 070-2058612 epost: kul@hummelholm.se