Våren närmar sig och ett nytt år för Hummelholms kulturförening.
I år har föreningen på uppdrag av Länsstyrelsens skött om Naturreservatet slåtterängarna i 20 år
och gjort dem till vad de är idag !
Stort tack till alla som bidragit under åren !

Påminnelse om inbetalning av medlemsavgift för 2020:
Bankgiro för att betala in avgiften är 5580-6889
Avgiften är 50 kr/år för vuxna och 20 kr/år för barn under 18 år.


 

 
Lšnk till
D7 Regionen