Styrelsen för kulturföreningen:
Åsa Hippe Björklund ordförande
Thorbjörn Nyberg
Christer Johansson
Robert Granström
Anders Arvidsson

Maud Sandström  suppleant
Björn Sjöström suppleant
Tillbaka