P9080013
Oväntat besök, men inget kaffe! (Storberget)