Slåtterdagar

Under två helger i augusti samlas ett 40-tal människor, unga som gamla, för att med lie och höräfsa genomföra slåttern på Granholmen och Hästängsholmen.
En del är besökande andra flyktade bybor som gärna kommer tillbaka till byn för att hjälpa till med denna huvuduppgift som skötselavtalet föreskriver.
Som vanligt är dessa slåtterdagar mycket uppskattade. Det ger ett bra tillfälle att träffa bybor, bekanta och släktingar som man i vanliga fall ej skulle träffa, kanske på många år.
Dessa två helger ger en bra kunskap om hur man förr skördade med enkla redskap, det skapar stor gemenskap och mycket glädje. Det finns också mycket tid över för prat, skratt, kaffe och god mat.
Gör gärna ett besök i BildgallerietTillbaka